Verantwoord alcohol gebruik

Aanleiding
Op grond van de Drank- en Horecawet is het verplicht dat er op tijdstippen waarop alcohol verstrekt wordt in het paviljoen een zogenaamde leidinggevende aanwezig is (in het bezit van Verklaring Sociale Hygiëne) of een gekwalificeerde barvrijwilliger (die een instructie gehad heeft over verantwoord alcoholgebruik). Hiermee willen wij jullie op de hoogte stellen van deze wettelijk verplichtingen voor onze tennisvereniging. Omdat wij het praktisch niet uitvoerbaar vinden iedereen persoonlijk een dergelijk instructie te geven over verantwoord alcoholgebruik, willen wij hierna de belangrijkste zaken de revue laten passeren. Tijdens je bardienst dien je je hieraan dan ook te houden.

Doel Drank- en Horecawet: De verstrekking van alcoholhoudende dranken op een verantwoorde wijze reguleren en het voorkomen van risico’s zoals: alcoholgebruik, kinderen, overmatig gebruik ongevallen onder invloed. De Drank- en Horecawet regelen o.a. de verstrekking in commerciële (horeca, winkels) en in paracommerciële inrichtingen (verenigingen).De gemeente verstrekt de vergunning en kan eigen regels toepassen.

De Drank- en Horecawet bepalen dat het bestuur van elke vereniging die alcohol wil schenken een alcoholbestuursreglement opstelt en deze indient bij de aanvraag van een vergunning.

Inhoud alcoholbestuursreglement:
Wettelijke voorschriften van de Drank- en Horecawet die van toepassing zijn voor de regels over alcohol die specifiek gelden voor de tennisvereniging SRO:

 • Het is niet toegestaan zelf meegebrachte alcoholhoudende drank te gebruiken in het paviljoen of elders op het terrein van de vereniging.
 • Het is niet toegestaan om in het paviljoen gekochte alcoholhoudende drank elders (bijvoorbeeld in de kleedkamers) te nuttigen dan in het paviljoen of op het terras.
 • Er wordt geen alcohol geschonken aan: jeugdleiders, trainers van jeugdteams, en andere begeleiders van jeugd tijdens het uitoefenen van hun functie.
 •      Personen die fungeren als chauffeur bij het vervoer van spelers.
 • Het bestuur wil voorkomen dat personen met meer dan het toegestane promillage alcohol aan het verkeer deelnemen. Op basis daarvan kan de verstrekking van alcoholhoudende drank worden geweigerd.
 • Leidinggevenden en barvrijwilligers drinken geen alcohol gedurende hun bardienst.
 • Prijsacties die het gebruik van alcohol stimuleren zoals: happy hours, meters bier, en rondjes van de zaak, zijn in het paviljoen niet toegestaan.
 • Vanuit het oogpunt van na te streven alcoholmatiging, wordt het gebruik van alcoholvrij drank gepromoot, door o.a. die goedkoper aan te bieden.
 • Personen die agressie of ander normafwijkend gedrag vertonen, worden door de dienstdoende leidinggevende of barvrijwilliger uit het paviljoen verwijderd.

Belangrijkste regels Drank- en Horecawet:

 • Aan jongeren onder de 18 jaar mag geen alcohol worden verkocht
 • Aan ouderen mag geen alcohol worden verkocht wanneer deze bedoeld is voor jongeren onder de 18 jaar.
 • De verstrekker van alcohol moet jongeren altijd om een geldig leeftijdsbewijs vragen. De verstrekker is strafbaar wanneer blijkt dat jongeren die niet oud genoeg zijn, wel alcohol hebben kunnen kopen. Jongeren zijn niet strafbaar.

Schenkverboden:

 • Geen alcohol verstrekken aan mensen die in kennelijke staat van dronkenschap verkeren.
 • Het is niet toegestaan alcoholgebruik al of niet onder dreiging met geweld af te dwingen.
 • Geen alcohol verstrekken aan personen waarbij dit mogelijk kan leiden tot verstoring van openbare orde, veiligheid of zedelijkheid.
 • Geen mensen toelaten die zichtbaar te veel hebben gedronken of die onder invloed zijn van drugs.

Alcohol en verkeer:

 • Rijden met een bloedalcoholgehalte (BAG) van meer dan 0,5 promille is strafbaar.
 • De wet geldt voor alle voertuigen, dus ook voor de fiets.
 • De grens van 0,5 promille wordt bereikt na het drinken van 2 á 3 standaardglazen alcohol-houdende drank in ongeveer een uur tijd.
 • Waarom 0,5 promille grens?
 • Vanaf 0,5 promille neemt de rijvaardigheid aantoonbaar af (reactievermogen, oordeelsvermogen, waarneming nemen af)
 • De kans op een ongeval is bij 0,8 promille al 2 keer zo groot als bij 0,5 promille; bij 1,3 promille is die kans 9 keer zo groot
 • In de nabije toekomst zal mogelijk verlaging van de wettelijke grens naar 0,2 promille voor beginnende automobilisten plaatsvinden
 • Rijden onder invloed is in Nederland een misdrijf; dit betekend o.a.:-bij veroordeling een strafblad, met mogelijke gevolgen voor de carrière -relatief hoge geldboetes mogelijk
 • Tot een promillage van 0,8 kan de boete direct betaald worden, waarmee strafvervolging wordt voorkomen
 • Boven de 0,8 promille:-verdachte moet voor de rechter verschijnen -straffen zijn zwaarder-deelname 3-daagse cursus (EMA) (tot 2,3 promille)

Conclusie
Hoewel wij als bestuur niet het idee hebben dat binnen onze vereniging overmatig gebruik van alcohol plaatsvindt, vinden wij het verstandig jullie middels deze samenvatting te informeren over de wettelijk regels. Hoewel sommige regels een vanzelfsprekendheid lijken, worden we met z’n allen wel met deze regels geconfronteerd. Wegens het regelmatig veranderen van de regels en bijbehorende promilages kan het bestuur niet garanderen dat bovengenoemde regels en cijfers up-to-date zijn. Leden worden zelf verantwoordelijk geacht zich op de hoogte te houden van actuele regels en cijfers hieromtrend.

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 13 521 6659

Clubhuis

Moergestelseweg 32b
5062 JW Oisterwijk

KVK-nummer

40258175