Baan- en afhangreglement

 Baan- en Afhangreglement Sla Raak Oisterwijk

Het Baan- en Afhangreglement is een uitwerking van artikel 1 van het Huishoudelijk Reglement, zoals is vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering van 24 maart 2022. Het doel van dit Reglement is om een eerlijk, vlot en efficiënt gebruik van de Banen mogelijk te maken.  

Ieder Lid is verplicht om dit Reglement in acht te nemen, tenzij door of namens het Bestuur anders wordt bepaald.

Ieder Lid kan een ander Lid aanspreken op het verkeerd gebruik van dit Reglement en hem of haar om juiste toepassing vragen.  

Binnen het baan- en afhangreglement zijn de volgende regels van toepassing:  

Begrippen:

 • Afhangsysteem: het systeem van de KNLTB waarmee tennis- en padelbanen kunnen worden gereserveerd door leden. Het systeem is beschikbaar via het afhangbord in de toegangshal van het paviljoen ofwel digitaal via de website of de KNLTB ClubApp.
 • Banen: de tennis- en padelbanen van Sla Raak Oisterwijk.
 • Bestuur: het bestuur van Sla Raak Oisterwijk zoals vermeld in artikel 9 van de statuten van Sla Raak Oisterwijk.
 • Externe(n): niet-leden van Sla Raak Oisterwijk.
 • Leden of Lid: leden/een lid (met een geldig lidmaatschap) van de vereniging Sla Raak Oisterwijk. 
 • Reglement: het onderliggende Baan- en Afhangreglement. 
 • Reservering: een gereserveerde c.q. afgehangen Baan conform het Afhangsysteem. -          Spelen: tennis of padel spelen.
 • Vereniging: de vereniging Sla Raak Oisterwijk – tennis & padel.  

Artikel 1
Enkel Leden van de Vereniging hebben recht van spelen op de Banen. Dit is slechts anders, indien:

 1. er externe toernooien, competities, of andere externe activiteiten worden gehouden bij de Vereniging; of
 2. indien (een) Externe(n) een Baan heeft/hebben gehuurd.  

In de gevallen onder a. en b. genoemd, mogen tevens Externen gebruik maken van de Banen.  

Artikel 2

Alle Leden hebben, op de tijdstippen zoals gemeld in artikel 9, recht van Spelen op de Banen, behalve indien:

 1. deze conform het Afhangsysteem zijn gereserveerd voor training, competities of bijzondere evenementen (zoals toernooien);
 2. er plassen op de Banen staan, sneeuw op de Banen ligt, indien er sprake is van opdooi of indien de netten neergelaten zijn.      

Artikel 3

Om te kunnen Spelen, moet een Lid een Baan reserveren via het Afhangsysteem. Dit Afhangsysteem is digitaal te raadplegen via de website (https://www.slaraak.nl/mijn) of via de KNLTB ClubApp. Tevens is dit Afhangsysteem te raadplegen via het scherm dat is opgehangen in de toegangshal van het paviljoen.  

Artikel 4

 1. Voor het afhangen voor tennis, geldt dat Leden met 2 personen (enkelspel) dan wel 4 personen (dubbel- of mixspel) dienen af te hangen. Het afhangen met 3 personen, is niet mogelijk.
 2. Voor het afhangen voor padel, geldt dat Leden uitsluitend met 4 personen kunnen afhangen.  

Artikel 5

 1. De speelduur voor enkelspel (tennis) bedraagt 30 minuten en is mogelijk per half uur (#:00 uur of #:30 uur).
 2. De speelduur voor dubbel- en mixspel (tennis) bedraagt 60 minuten en is mogelijk per half uur (#:00 uur of #:30 uur).
 3. De speelduur voor padel bedraagt 60 minuten.
 4. Het afhangen voor padelbaan 1 is mogelijk op het halve uur (#:30 uur), het afhangen voor padelbaan 2 en 3 is mogelijk op het hele uur (#:00 uur).
 5. De genoemde speelduur wordt telkens automatisch door het Afhangsysteem toegewezen op basis van het aantal Leden dat heeft afgehangen.  

Artikel 6
Leden dienen met hun eigen digitale KNLTB-pas af te hangen. Het afhangen met een digitale KNLTB-pas van een ander Lid, is niet toegestaan.  

Artikel 7
Indien een Reservering niet aansluitend wordt opgevolgd door een nieuwe Reservering in het Afhangsysteem, dan mag er door de Leden die op dat moment aan het Spelen zijn, worden doorgespeeld zonder opnieuw af te hangen. Zodra de eerstvolgende Reservering aanvangt, dienen de genoemde Leden de Baan te verlaten.  

Artikel 8
Leden mogen zich enkel op de Banen bevinden in geschikte sportkleding en schoeisel zoals door de KNLTB, met inachtneming van de modetrend, is voorgeschreven (cf artikel 1 Huishoudelijk Reglement).

Artikel 9
De Banen zijn, behoudens uitzonderingen, van maandag tot en met zondag bespeelbaar tussen 8:00 uur ‘s ochtends en 23:30 uur ‘s avonds.  

Artikel 10
Een Lid die op een betreffende dag als laatste een Baan verlaat, dient tevens de verlichting van alle overige Banen uit te schakelen. De verlichting is te bedienen via de lichtknoppen in de toegangshal van het paviljoen.  

Artikel 11
Onze Vereniging is volledig rookvrij. Dat betekent dat er op het gehele park (zowel in het paviljoen als in de buitenruimte van de Vereniging), niet mag worden gerookt.  

Artikel 12
Het is niet toegestaan om glas en/of scherpe voorwerpen op de Banen te gebruiken.  

Artikel 13
Alle goederen die worden meegenomen op de Banen, dienen bij het verlaten van de Banen te worden opgeruimd c.q. te worden meegenomen. Er mogen geen goederen op de Banen worden achtergelaten.  

Artikel 14
Alle Leden dienen de aanwijzingen van de (verantwoordelijke) Bestuursleden en/of leden van (toernooi)commissies ten aanzien van het gebruik van de Banen, onverwijld op te volgen.  

Artikel 15
Schade, (mede) door een Lid c.q. door Leden, toegebracht aan de Vereniging of aan haar bezittingen, zal in beginsel door het Bestuur op het betreffende Lid c.q. de betreffende Leden worden verhaald (cf artikel 16 Huishoudelijk Reglement).  

Artikel 16
Bij onenigheid over de interpretatie van dit Reglement of gevallen waarin dit Reglement niet voorziet, beslist het Bestuur.  

Artikel 17
Indien dit Reglement door een Lid niet wordt nageleefd, kan daarop een waarschuwing volgen van het Bestuur. Bij herhaling van niet-naleving, kan diens lidmaatschap door het Bestuur worden geschorst voor een periode van maximaal 4 weken (cf artikel 19 Huishoudelijk Reglement).  

Aldus vastgesteld door de Algemene Vergadering op 24 maart 2022.     

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 13 521 6659

Clubhuis

Moergestelseweg 32b
5062 JW Oisterwijk

KVK-nummer

40258175