Instructie bardienst

Bardiensten zijn verplicht en maken onderdeel uit van het lidmaatschap van Sla Raak. Verzaken levert een boete op van € 60,00.

Via e-mail ontvang je twee keer vóór je bardienst een herinnering. Deze herinneringen zijn een extra service, het ontslaat je niet van de verantwoordelijkheid van het draaien van een dienst indien je onverhoopt geen bericht krijgt.

Diensten:
Dienst 1 is een ochtenddienst.
Dienst 2 is een (vroege) middagdienst.
Dienst 3 is een (late) middagdienst.
Dienst 4 is een avonddienst.
Dienst 5 is een late avonddienst. Deze dienst (alleen tijdens competitievrijdag en grote evenementen) is van 22.00 uur tot sluit, uiterlijk 01.00 uur

De barzakprocedure:

Er rouleren twee barzakken:

- Barzak 1: maandag → woensdag → vrijdag → zondag → volgende weekdienst
- Barzak 2: dinsdag → donderdag → zaterdag → volgende weekdienst

Inhoud van beide barzakken: de sleutel van het paviljoen, alarmdruppel, toegangspas, betaalpas (LCS) voor eigen verbruik bardienst, instructieboekje en actuele weekformulier.

Vóór aanvang van je bardienst wordt de barzak bij je thuisgebracht of neem je die over van je voorganger in het paviljoen. Na afloop van je dienst breng of geef je de barzak naar/aan je opvolger, zie actuele weekformulier in de barzak.

Enkele belangrijke punten met betrekking tot je bardienst:

- Zorg bij verhindering of ruiling van bardienst tijdig voor vervanging! Geef de wijziging door aan het dienstdoend barcommissielid.
- Bij "Afkopen Bardienst" vind je de namen van leden die tegen een vergoeding de bardienst van je willen overnemen.
- In de barzak tref je een boekje aan met instructie over het alarm en de apparaten.
- Tijdens je bardienst hebben "derden" niets achter de bar te zoeken (met uitzondering van de barcommissieleden). Ook kinderen mogen niet achter de bar komen.
- Bij twijfel wegens slechte weersomstandigheden verzoeken we je eerst contact op te nemen met het barcommissielid dat weekdienst heeft. In overleg kan dan bepaald worden of het paviljoen eerder gesloten wordt.
- Muziekinstallatie: alleen op de aan/uitknop drukken.

Na afloop van je dienst:

- Controleer het terras en controleer de schuifpuien.
- Spoel de glazen in de spoelmachine, was de kopjes in de vaatwasser.
- Zet de muziekinstallatie uit (druk alleen op de aan/uitknop).
- Kaarsen doven en doe alle lichten uit via de centrale schakelkast.
- Kassa en pinautomaat niet uitschakelen (blijven altijd aan!)
- Sluit de deur van het paviljoen met de sleutel en activeer het alarm met de druppel, een instructie hiervoor vind je in de barzak.
- Breng de barzak z.s.m. naar het adres van degene zoals vermeld op het weekformulier (er kan geruild zijn!).

Keuken

De keuken is alleen geopend tijdens toernooien, competitieweekeinden en grote evenementen. Hiervoor worden aparte keukendiensten ingezet.

Als je vragen hebt rondom het draaien van de bardienst, dan kun je contact opnemen met het barcommissielid dat in jouw week de weekdienst heeft. Denk bijvoorbeeld aan het doorgeven van wisselingen van bardienst, het doorgeven van eventueel vals alarm, wat te doen bij slecht weer of hulp inroepen indien je voor de allereerste keer bardienst draait.

De barcommissie wenst je veel tennisplezier en succes bij het vervullen van je bardienst!

Telefoonnummer Paviljoen

013-5216659

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 13 521 6659

Clubhuis

Moergestelseweg 32b
5062 JW Oisterwijk

KVK-nummer

40258175